wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wp97e3acd8.png
wp21cb7048.png

wpdc6891dc.png

wpa99f2cb3.png

wp05b75b46.png

wp705df664.png

wp31385bea.png

wpaf9560b6.png
wp07ecff21.png

© 2007 Psyplus Consultancy

 

Werkwijze

 

Aanmelding

Aanmelding kan alleen op verwijzing van de huisarts, de praktijkondersteuner of de bedrijfsarts. De aanmelding bij Psyplus Consultancy gebeurt altijd telefonisch.

 

 

Intake

In het eerste gesprek verkennen wij samen de achtergrond en de oorzaken van de problemen. Wij kijken samen naar oplossingen die u zelf al geprobeerd heeft en zoeken naar andere oplossingsrichtingen.

 

 

Behandelplan

Na dit gesprek stellen wij aan de hand van de verkregen informatie een behandelplan op. In het behandelplan staan de volgende onderwerpen duidelijk beschreven:

 

• de aard van de klachten;

• de oorzaken van de klachten;

• de aard en het doel van de behandeling;

• de duur van de behandeling;

• het effect dat van de behandeling verwacht mag worden.

 

Het behandelplan is in feite de behandelovereenkomst tussen u en Psyplus Consultancy. Afgestemd op uw klachten, vragen en behoeften en onze mogelijkheden bieden wij u de meest passende behandelvorm aan.

 

 

Behandelmethoden

Het behandelaanbod is klantgericht en kortdurend.

De gesprekken zijn praktisch en probleemgericht, waarbij no-nonsense voorop staat. Wij maken daarbij nadrukkelijk gebruik van protocollen en richtlijnen die, zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, tot de beste resultaten leiden. Wij maken gebruik van (cognitieve) gedragstherapeutische methoden en inzichtgevende counseling.

 

Afhankelijk van de zorgzwaarte is de behandeling:

 

• kortdurend

• middellang

• intensief