wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wp9691fd70.png
wp07ecff21.png

© 2007 Psyplus Consultancy

 

wp523e50b3.png

wp88f61d60.png

wpef87f7a5.png

wp66a9aa26.png

wpe87513f5.png

wp571d3d9c.png

wpeba81e14.png

wpa55b2338.png

wpe9d58c98.png

Werkwijze

 

 

De ontwikkeling van een organisatie naar de gewenste cultuur en structuur is een interessant proces. Wij treden op als sparringpartner voor directies en leidinggevenden: advisering, coaching, projectopdrachten.

 

In overleg met de opdrachtgever wordt een analyse gemaakt waarbij de volgende aspecten aan de orde komen:

 

  • de actuele stand van zaken van de organisatie;

  • de gewenste veranderingsrichting;

  • de noodzakelijk te achten cultuur en structuur van de organisatie;

  • de bevorderende en belemmerende factoren;

  • het obstructiepotentieel en de ondersteunende systemen.

 

Deze organisatieanalyse vindt verticaal door de organisatie plaats.

 

Aan de hand van die analyse stellen wij een plan van aanpak op waarin concrete doelen, tijdpad, te verwachten resultaat en beoogd effect ondubbelzinnig en meetbaar worden beschreven. Dit plan wordt na fiattering door de opdrachtgever in de organisatie uitgezet en gefaciliteerd.