wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wpdc2525ed.png

© 2007 Psyplus Consultancy

 

wp69389e72.png
wp523e50b3.png

wp79860645.png

wp4f65d03c.png

wp66a9aa26.png

wpe87513f5.png

wp571d3d9c.png

wpeba81e14.png

wpa55b2338.png

wpf4c1f4a2.png

Visie

 

De verschuiving van de industriële economie naar de kenniseconomie die de laatste decennia plaats vond, heeft indringende veranderingen in het denken over organisaties, leiding geven en de positie van de werknemers tot gevolg gehad. In productieorganisaties en dienstverlenende organisaties komen steeds meer hoog opgeleide professionals, die als inhoudsdeskundige vaak meer weten van hun vak en het primaire proces dan hun leidinggevende. Onderlinge consultatie, collegiale (her)oriëntatie op primaire processen en diensten en collegiale feedback hebben meer invloed op professioneel handelen dan de leidinggevende. Toch leven in heel wat productie- en dienstverlenende organisaties de managementopvattingen uit het postindustriële tijdperk nog steeds voort. Dit ondanks het feit, dat uit toenemend wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat succesvolle organisaties zich kenmerken door succesvolle medewerkers,  interne- en externe klantgerichtheid, action-minded, en een permanente innovatieve drive.

 

Medewerkers zijn de organisatie en maken de organisatie vaak in de directe relatie met de klant.    

De succesvolle medewerker voelt zich betrokken bij de organisatie, denkt onafhankelijk en kritisch, is continu gericht op het behalen van het gewenste resultaat en toont initiatief in het ontwikkelen van zijn eigen deskundigheid en vakbekwaamheid. Binnen de gemeenschappelijk gedragen waarden en doelen van de organisatie zijn improvisatievermogen, het borgen en het verder ontwikkelen van kennis, vernieuwen door het vinden van creatieve oplossingen en ‘double loop learning’ de eisen die aan de succesvolle medewerker worden gesteld. De medewerker is integraal verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage in de organisatie- en primaire processen.

 

Dit nieuwe type professional vraagt om een nieuw type van leidinggevende. Leidinggeven is niet langer gebaseerd op macht die in stand wordt gehouden door de hiërarchische structuur van de organisatie. De leidinggevende heeft zijn focus gericht op het stimuleren van zijn medewerkers. Vaardigheden als inspireren, consulteren, delegeren,onderhandelen, rationeel overtuigen, gunstige sfeer scheppen en een persoonlijk beroep doen op professionals zijn de ‘leading principles’ van effectief leiderschap. In veel organisaties is nog niet het besef doorgedrongen dat het meest succesvolle sturingsgebied de professional is.

 

Tegen de achtergrond van deze visie biedt Psyplus Consultancy zijn diensten aan voor zowel profit- als non-profit organisaties.