wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wpd49ea6c7.png
wpaf9560b6.png
wp07ecff21.png

© 2007 Psyplus Consultancy

 

wp523e50b3.png

wp88f61d60.png

wp4f65d03c.png

wp66a9aa26.png

wp32499b01.png

wp571d3d9c.png

wpeba81e14.png

wpa55b2338.png

wpe9d58c98.png

Publicaties en lezingen

1. Publicaties:


Pelzer, H.J. (1984). Preventie op de brugklas. Maandblad voor de Geestelijke Gezondheid, augustus 1984.

Pelzer, H.J. (1984). Sociale Vaardigheidstrainingen op MLK-scholen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, november 1984.

Pelzer, H.J. (1985). Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een schakel tussen onderwijs en hulpverlening. Uitgave Stichting van het kind, november 1985.

Pelzer, H.J. (1986). Sociale Vaardigheidstraining op het lesrooster. Tijdschrift Wisselwerking,
januari 1986.

Pelzer, H.J. (1989). Diagnose van de diagnostiek: besliskundige aspecten van behandelingsplanning: interne publicatie.

Pelzer, H.J., Gordebeke, T. (1991). Eerst zien en dan handelen. Onderzoek naar het signaleren en het handelen van leerkrachten bij kindermishandeling. Heerlen, juni 1991.

Pelzer, H.J., Moyene A., &  De Bruyn, E.E.J. (1991). De Heerlense Ernst Taxatie Schaal (HETS), juli 1991.

Pelzer, H.J. (1991). Protocol diagnostische besluitvorming. Riagg OZL: interne publicatie.

Steerneman, W.J.P.J.M., Pelzer, H.J., & De Bruyn, E.E.J. (1993).  Van impliciete kennis naar expliciete criteria: de Heerlense Ernsttaxatieschaal ( HETS). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 32, 444-454.

Pelzer, H.J., Steerneman, W.J.P.J.M., & De Bruyn, E.E.J. (1994). De ernst van het probleemgedrag: een conceptuele verkenning. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 33, 379-392.

Pelzer, H.J., Steerneman, W.J.P.J.M., & De Bruyn, E.E.J. (1995). Beoordeling van de ernst van de problematiek bij kinderen en jeugdigen: een landelijke consensuslijst. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 399-409.

Steerneman, W.J.P.J.M., Jackson, S., Pelzer, H.J., & Muris, P. (1996). Children with social handicaps: an intervention programme using a theory of mind approach. Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol 1(2), 251-263.

Pelzer, H.J. (1997). Working apart together, samenwerking tussen jeugdbescherming en Riagg Jeugdzorg. In Carol van Nijnatten (red.), Bij nader toezicht, 75 jaar ondertoezichtstelling. Den Haag: Sdu.

Pelzer, H.J., Steerneman, W.J.P.J.M., & De Bruyn, E.E.J. (1997). Geprotocolleerde diagnostiek in de Riagg Jeugdzorg. In van der Ploeg, J.D., Janssens, J.M.A.J., & De Bruyn, E.E.J., Diagnostiek in de jeugdzorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Pelzer, H.J., Steerneman, W.J.P.J.M., & De Bruyn, E.E.J. (1997).  Onderzoek naar de validiteit van de Heerlense Ernsttaxatieschaal (L-HETS) in de klinische praktijk. Tijdschrift voor orthopedagogiek,
36, 72-76.

Steerneman, W.J.P.J.M., Pelzer, H.J. & De Bruyn, E.E.J. (1997). Ernsttaxatie in de klinische praktijk van de Riagg-jeugdzorg: onderzoek naar de bruikbaarheid van de Heerlense Ernsttaxatie schaal (L-HETS). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 36, 410-416.

Steerneman, W.J.P.J.M., Pelzer, H.J., & De Bruyn, E.E.J. (1998). Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de Heerlense Ernsttaxatieschaal. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 37, 345-353.

Pelzer, H.J., Steerneman, W.J.P.J.M. (1999). Assessment of case severity in children and youths:
development of a practical tool. Uitgeverij Katholieke Universiteit Nijmegen.

Pelzer, H.J. (2003). Vraagsturing in de geestelijke gezondheidszorg: een analyse. TSM Business School, Universiteit Twente.


2. Lezingen:


Pelzer, H.J. (1983). De educatieve benadering in de geestelijke gezondheidszorg, utopie of realiteit. Lezing ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1983-1984, Vakgroep Gezinsleer,  Vrije Universiteit  Amsterdam.

Pelzer, H.J. (1985). Profilaxe und Erziehungsberatung: vorbeugen. Lezing ter gelegenheid van de opening van De Erziehungsberatungsstelle Köln (BRD).

Pelzer, H.J. (1987). Positieve gezondheidszorgbenadering in de Geestelijke Gezondheidszorg: de toekomst gezondheidsvoorlichting. Lezing Universiteit Maastricht, Vakgroep GVO.

Pelzer, H.J. (1989). Beslissingen nemen in  de gezondheidszorg: het standaardiseren van aanwezig kennisbestand. Lezing ter gelegenheid van het jubileum-symposium van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Kennemerland te Haarlem.

Pelzer, H.J. (1990). De Mythe van deskundigheid. Symposium Seksueel Misbruik, GG&GD Oostelijk Zuid-Limburg.

Pelzer, H.J. (1991). Ervaringen met diagnostische besluitvorming in de dagelijkse praxis. Lezing landelijk symposium ‘ Diagnose van de diagnostiek’ ter gelegenheid van de opening van het Ambulatorium Oostelijk Zuid-Limburg.

Pelzer, H.J. (1994). De haken en ogen van zorgprogrammering in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Lezing ter gelegenheid van het landelijk congres ‘Zorgprogrammering’ Trimbos-instituut, Utrecht.

Pelzer, H.J. (1996). De kwaliteit van dossiervoering: een toetsingsinstrument. Lezing ter gelegenheid van het NVAGG-congres, Utrecht.

Pelzer, H.J. (1996). Van impliciete kennis naar expliciete criteria: de actuele stand van zaken in de diagnostische besliskunde. Lezing ter gelegenheid van het tweede landelijk symposium ‘Diagnose van de Diagnostiek’, Heerlen.

Pelzer, H.J. (2000). Meten is weten: over de beslissingstheorie in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Lezing op invitatie van Prof. M. Danckaerts, Vakgroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Universiteit Leuven.

Pelzer, H.J. (2002). Marktanalyse van zorgbehoeften: zorgmonitoring als beleidsinstrument.
Lezing ter gelegenheid van de Invitational Conference Stuurgroep Zorgmonitor Zuid-Limburg.