wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wp28a1f39c.png
wp07ecff21.png

© 2007 Psyplus Consultancy

 

wp523e50b3.png

wp88f61d60.png

wp4f65d03c.png

wpebd21f4f.png

wpe87513f5.png

wp571d3d9c.png

wpeba81e14.png

wpa55b2338.png

wpe9d58c98.png

Dienstverlening

 

Psyplus Consultancy ondersteunt organisaties en bedrijfsunits in het middensegment  (50 tot 250 werknemers). Wij hebben door onze jarenlange ervaring als manager en bestuurder in de gezondheidszorg expertise op het terrein van het ontwikkelen van effectief leiderschap, begeleiden van cultuurveranderingen, coaching, training en kwaliteitsbevordering.

 

 

Organisatieverandering

Organisaties, leidinggevenden en professionals moeten gezien de huidige ontwikkelingen anders denken en handelen. Doen wij nog wel de juiste dingen en doen wij de juiste dingen wel goed? Daarvoor zijn veranderingen en aanpassingen nodig in een organisatie in termen van competenties van mensen, primaire processen, organisatiestructuur en -cultuur en de kwaliteitsondersteunende en facilitairende systemen.

 

Integrale verantwoordelijkheid dragen, motivatie en zelfsturing op alle niveaus van de organisatie zijn de richtinggevende kaders in de ondersteuning die wij bieden bij veel voorkomende organisatie- en managementvraagstukken.

 

 

Schaduwmanager en coach

Het ontwikkelen van een effectieve leiderschapsstijl gaat meestal niet vanzelf. Onder de druk van de  waan van iedere dag en het streven van de manager voldoende opdrachten en prospects binnen te halen wordt een ontwikkelingstraject terzijde geschoven. Ook hier geldt vaak: ‘waar geen wil is, is een argument’.

Anders denken en handelen vraagt nadrukkelijk om reflectie, stil staan bij persoonlijke sterkten en zwakten, irrationele gedachten en latente of manifeste competenties.

 

Wij bieden de mogelijkheid in de persoon van schaduwmanager of coach met de leidinggevende op te trekken, te adviseren en het persoonlijke leerproces te faciliteren.

Wij treden op als coach, kritisch bevrager, klankbord van leidinggevenden en rusten hen toe met noodzakelijke vaardigheden.

 

 

Training

Psyplus Consultancy ontwikkelt en biedt in-service trainingen aan op het terrein van conflicthantering, teamvorming, besluitvorming, omgaan met professionals, innovatiemanagement en timemanagement

 

 

Interim management en projectmanagement

Voor het bereiken van noodzakelijk te achten organisatieverandering is de interim-manager buiten de organisatie meestal de meest effectieve ‘facilitator’.

Zijn voordeel is dat hij zonder de erfenissen uit het verleden een brug kan slaan van de ‘ongoing’-organisatie (bestaande situatie) naar de ‘changing’-organisatie (gewenst veranderresultaat).

 

Psyplus Consultancy biedt de mogelijkheid tot het (projectmatig) inzetten van een externe veranderdeskundige.

 

 

Executive search en assessment

De match tussen medewerker, bedrijf en gezamenlijke ambities is de aorta van iedere structuur- en cultuurverandering van organisaties. Waar wil ik als organisatie naar toe en heb ik daarvoor de juiste mensen op de juiste plek? Is er voldoende innovatief potentieel en hebben de leidinggevenden die mede vorm en inhoud moeten geven aan die verandering de noodzakelijke vaardigheden?

 

Wij adviseren u in de zoektocht naar echt talent dat uw organisatie in beweging kan brengen.